Działki nad jeziorem Budziszewskim
Działki nad jeziorem Budziszewskim
Działki nad jeziorem Budziszewskim
Działki nad jeziorem Budziszewskim
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Poprzedni Następny

Jezioro Budziszewskie – Działki w Rościnnie k/Skoków

Rościnno

60 zł

Numer oferty: #1234567

Rodzaj nieruchomości: działka

Opis nieruchomości:

Działki nad Jeziorem Budziszewskim – Rościnno – Gmina Skoki

Pod względem fizjograficznym Gmina położona jest na malowniczym Pojezierzu Wielkopolskim, na obszarze 19 852 ha, który zamieszkuje ponad 8 700 mieszkańców. Krajobraz został wyrzeźbiony przez ostatnią epokę lodowcową, która na obszarze Gminy ukształtowała 17 jezior, pomiędzy którymi przebiega dolina rzeki Małej Wełny. Ogromnym bogactwem Gminy są tu lasy stanowiąc 35% powierzchni. Lasy i liczne jeziora stwarzają niepowtarzalne warunki dla turystów, a w szczególności grzybiarzy, wędkarzy, rowerzystów oraz miłośników przyrody poszukujących wypoczynku na jej łonie. Dobrze oznakowane szlaki rowerowe i piesze zachęcają do aktywnego wypoczynku.

 

Południowo-zachodni kraniec Gminy wchodzi w skład utworzonego w 1993r. Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” w celu zachowania i ochrony największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego północno-wschodniej Wielkopolski.

 

Na terenie gminy wyznaczono i oznakowano ok. 100 km ścieżek rowerowych. Wśród nich „Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce” biegnący z Poznania przez Wągrowiec do Łekna. Długość szlaku liczy 143km, z czego na terenie gminy Skoki ok. 40 km.

Przez gminę przebiega także „Szlak Kościołów Drewnialtanych wokół Puszczy Zielonka”obejmujący na naszym terenie cztery kościoły: w Skokach, Rejowcu, Raczkowie i Jabłkowie.

Jezioro Budziszewskie

Położone około 2 km na północny zachód od miejscowości Skoki, wschodnia linia brzegowa tego zbiornika wyznacza granicę gminy Skoki, tafla jeziora znajduje się w gminie Rogoźno

Przez jezioro przepływa rzeka Mała Wełna łącząc je od północy z jez. Rogoźno, a od południa z jez. Rościńskim. Zbiornik połączony jest również ciekiem z jez. Czarnym.

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sandaczowego, gospodarkę rybacką prowadzi prywatny dzierżawca. Jezioro zostało zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Na południowo-wschodnim brzegu około 150m od miejsca, w którym do jeziora wpada Mała Wełna, zorganizowano duże kąpielisko.
Przy zachodnim brzegu znajdują się trzy ośrodki wczasowe z domkami letniskowymi.

Jez. Budziszewskie wraz z terenami przyległymi jest włączone do obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

Parametry Jeziora Budziszewskiego:

 • Powierzchnia – 162 ha
 • Objętość –  7842,9 tyś. m3
 • Głębokość maksymalna – 14 m
 • Głębokość średnia – 4,8 m
 • Długość linii brzegowej – 10 025 m
 • Powierzchnia zlewni całkowitej – 631 km2
 • Powierzchnia zlewni bezpośredniej 18,2 km2
 • Klasa podatność na degradację – III

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

91 działek budowlanych o wielkościach od 1000 m2 do 3000 m2, położonych 1,2 km od miasta Skoki k/ wsi Rościnno.

Działki maja własny kompleks starodrzewia leśnego  o wielkości 20 000 m2.

Działki położone są w odległości 600 metrów od j. Rościnno i 800 metrów od j. Budziszewskiego, otoczone od strony zachodniej lasami iglastymi.

Doskonałe miejsce do korzystania z kąpieli wodnych, łowienia ryb, zbierania grzybów i wypoczynku.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzony 29.03.2012 r. przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-wolnostojącą.

W planie określony jest  procent zabudowy – 25%, budynkami do wysokości 8 metrów.

Szerokość elewacji frontowej do 16 metrów.

Plan przewiduje krycie budynków dachami stromymi dwuspadowymi lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowej od 25° do 40° oraz dopuszcza budowę wiat garażowych o łącznej pow. 60 m2 i wysokości 4,5 metra.

Uzbrojenie

Zgodnie z uchwałą zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszystkie drogi wewnętrzne o szerokości 8 metrów są własnością gminy.

Inwestor zakłada, że siec wodociągowa zostanie rozprowadzona w drogach wewnętrznych w I kw. 2013 r., a sieć elektryczna na indywidualnych wnioskach w II i III kw. 2013 r.

Przewiduje się, że odprowadzanie ścieków bytowych z terenów zabudowy możliwe jest do zbiorników szczelnych posiadających stosowny certyfikat.

Cena

Cena z 1 m2 od 60 brutto.

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:  691-403-638

 

 


Wyświetl większą mapę